DE FABERS AAN HET BEWIND

In 1901 kwam Marten Cornelis Faber uit Groningen aan het bewind van logement Het Posthuis te Hoogezand. Hij was echter niet geheel onbekend met het hotelierschap.
Zijn vader, Tonnies Lambertus Faber, was afkomstig uit Engelbert. Hij vestigde zich in Groningen (nog voor het Eemskanaal en de Oosterhaven waren gegraven) in het pand Winschoterdiep 108, waar hij een reeds bestaand logement voortzette. Na het totstandkomen van het Eemskanaal en Oosterhaven werd de straatnaam veranderd in Voormalig Klein Poortje (hoek Oosterhaven). Maatschappij ‘De Lemmerboot’, die goederen en personene vervoerde tussen Groningen en Amsterdam via Lemmer, huurde een gedeelte van het pand als kantoor. De oudste zoon van Tonnis Faber, Marten Cornelis Faber, werd klerk bij de Lemmerboot. In december 1898 huwde hij Jantje Haupt en ze gingen wonen aan de Steentilstraat 2 te Groningen.

T. Faber cafe Groningen
Het Cafe T. Faber aan de Oosterhaven in Groningen (droeg in 1926 nog altijd de naam Faber).
Marten Cornelis zocht, mede door gezinsuitbreiding, naar werk waarbij hij zijn ondernemerstalenten meer kon gebruiken. Het lot was hem gunstig gezind, want in Hoogezand was het gerenommeerde Hotel Roelfsema, ‘Het Posthuis’, door het overlijden van de eigenaar te koop. Een eventuele koper kon de nodige pecunia niet opbrengen, waarna Marten Cornelis wel een overeenkomst met de weduwe kon sluiten.
Op 3 mei 1901 liet Marten Cornelis zich inschrijven in het bevolkingsregister van Hoogezand, maar pas op 6 augustus 1901 volgden zijn vrouw en hun beide zoontjes Tonnis Lambertus Johannes en Johannes Wilhelmus.
Drukke tijden braken aan voor het jonge gezin. Marten Cornelis en zijn vrouw pakten de zaak groots aan. In 1910 werd de nieuw gebouwde concertzaal in gebruik genomen, een zeer grote aanwinst voor Hoogezand en wijde omgeving. Een periode van grote concerten, toneelvoorstellingen en beroemde artiesten en orkesten brak aan. Hierdoor werd het hotel bekend in het hele Noorden.

schouwburg1920
De schouwburgzaal omstreeks 1920

Vanaf 1901 was Hotel Faber een echte familiezaak geworden. De derde zoon, Hendrik Jan (Henk) Faber, van de in totaal 7 kinderen nam in 1929 de zaak over.

Hotel Faber omstreeks 1950
Hotel Faber omstreeks 1950

In 1959, even voor Pasen, nam zijn jongste zoon, Marten Cornelis Faber, het hotel over. Hij trouwde op 11 oktober 1969 met Wilhelmina (Wil) Rutgers uit Assen. De jongste telg van de 3 kinderen, Frank Cornelis Faber, kwam na het behalen van zijn diploma van de Middelbare Hotelschool in 1993 fulltime werken in het logement. Op 15 Juli 2005 overleed Marten Cornels Faber. En te kort daarop, op 24 mei 2007, ook Wil Faber. Frank Cornelis Faber is alweer de vierde generatie van de Faber-dynastie.

In meer dan een eeuw tijd is er evenwel veel veranderd en ondanks de huidige moeilijke periode worden alle zeilen bijgezet om aan de hoogste eisen te voldoen. De uitstekende accommodaties en moderne vergaderfaciliteiten vinden waardering tot ver over de landsgrenzen.

Velen kijken wellicht met enige weemoed terug op het roemruchte verleden van Hotel Faber, maar tijden veranderen. Onveranderd is echter de gastvrijheid welke hoog in het vaandel staat in Hotel Faber in het oude stadshart van Hoogezand, al meer dan 111 jaar.

 

 

 

hotel faber Hendrik Jan Faber
Hendrik Jan Faber
hotel faber Marten Cornelis Faber
Marten Cornelis Faber
Marten Cornelis Faber
Marten Cornelis Faber
Frank Cornelis Faber
Frank Cornelis Faber